تقویم رومیزی 99

گروه نگارینه با تولید انواع تقویم رومیزی در سال 99 به صورت تقویم رومیزی اختصاصی و تقویم رومیزی عمومی و  استفاده از بهترین مواد اولیه آمادگی خود را جهت تولید و عرضه مستقیم انواع تقویم رومیزی 99 اعلام میدارد.

گروه نگارینه هر سال با تولید انواع تقویم رومیزی در طرح های متنوع : تقویم رومیزی هخامنشی ، تقویم رومیزی طرح ایران ، تقویم رومیزی طرح جهان ، تقویم رومیزی طرح چوب تقویم رومیزی طرح صنایع دستی ، تقویم رومیزی طرح گل ، تقویم رومیزی طرح طبیعت ، تقویم رومیزی منظره ، تقویم رومیزی مذهبی و … در راستای رضایت مشتریان خود قدم برمیدارد. تولید تقویم رومیزی 99 با بالاترین سطح کیفی و کمترین قیمت تقویم رومیزی در بازار صورت می پذیرد. برای سفارش و خرید رومیزی و یا مشاوره و راهنمایی با ما تماس بگیرید. با کیفیت ترین تقویم رومیزی 99 و ارزان قیمت ترین تقویم رومیزی 99 در طرح های خاص را از ما بخواهید

تولیدات تقویم رومیزی 1399

تقویم رومیزی 99

تقویم رومیزی 99 طرح تخت جمشید کد R3001

تقویم رومیزی طرح تخت جمشید 99 کد 3001

تقویم رومیزی 99 طرح گل کد R3002

تقویم رومیزی طرح چوب و گل کد 3002 سال 99

تقویم رومیزی 99 طرح طبیعت کد R3003

تقویم رومیزی 99 طرح طبیعت 3003

تقویم رومیزی 99 طرح چوب کد R3004

تقویم رومیزی طرح چوب کد 3004

تقویم رومیزی 99 طرح ملل کد R3005

تقویم رومیزی 99 طرح ملل مناظر جهان پایه آبی کد 3005

تقویم رومیزی 99 طرح صنایع دستی کد R3006

تقویم رومیزی 99 طرح صنایع دستی ایارن کد 3006

تقویم رومیزی 99 طرح چوب کلبه کد R3007

تقویم رومیزی 99 طرح چوب کلبه کد R3005

تقویم رومیزی 99 طرح ماشین کلاسیک کد R3008

تقویم رومیزی 99 طرح ماشین کلاسیک کد R3006

تقویم رومیزی 99 طرح ملل کد R3009

تقویم رومیزی قالب دار فانتزی کد 3009 طرح مناظر جهان

تقویم رومیزی 99 طرح ایران کد R3010

تقویم رومیزی 99طرح ایران قالبدار کد 3010

تقویم رومیزی 99 طرح گل کد R3011

تقویم رومیزی 99 پایه سفید طرح گل

تقویم رومیزی 99 طرح ایران کد R3012

تقویم رومیزی کوچ ایران 99

تقویم رومیزی یادداشت دار طرح مناظر جهان کد R3013

تقویم رومیزی زیردستی یاد داشت دار همراه یادداشت

تقویم رومیزی 99 زیر دستی طرح برج های جهان کد R3014

تقویم رومیزی 99 زیر دستی طرح برج های جهان کد R3014

تقویم رومیزی 99 زیر دستی طرح برج های جهان کد R3015

تقویم رومیزی 99 زیر دستی طرح برج های جهان کد R3015

تقویم رومیزی 99 یادداشت دار طرح منظره کد R3016

تقویم رومیزی 99 یادداشت دار طرح منظره کد R3016

تقویم رومیزی 99 یادداشت دار طرح گل کد R3017

تقویم رومیزی 99 یادداشت دار طرح گل کد R3017

تقویم رومیزی 99 یادداشت دار طرح ملل کد R3018

تقویم رومیزی یادداشت دار 99 طرح ملل

تقویم رومیزی 99 پایه چوبی طرح گل کد R72

تقویم رومیزی پایه چوبی 99

تقویم رومیزی 99 پایه چوبی طرح منظره کد R73

تقویم رومیزی پایه چوبی 99

تقویم رومیزی 99 پایه چوبی طرح مناظرایران کد R74

تقویم رومیزی پایه چوبی 99

تقویم رومیزی 99 پایه چوبی طرح گل کد R75

تقویم رومیزی پایه چوبی 99

تقویم رومیزی 99 پایه چوبی طرح مناظرجهان کد R76

تقویم رومیزی پایه چوبی 99

تقویم رومیزی زیردستی 99 پایه سلفونی طرح مناظرایران کد R71

71

تقویم رومیزی اختصاصی سال 99

 

قیمت تقویم رومیزی اختصاصی

 

تولید و چاپ انواع تقویم رومیزی اختصاصی

تقویم رومیزی اختصاصی

چاپ تقویم رومیزی احتصاصی

تقویم رومیزی اختصاصی

چاپ و تولید تقویم رومیزی اختصاصی

تقویم رومیزی اختصاصی

چاپ و تولید انواع تقویم رومیزی اختصاصی

تقویم رومیزی اختصاصی

چاپ و تولید انواع تقویم رومیزی اختصاصی
تقویم رومیزی 20یادداشت دار 99 طرح ملل

نمونه های زیر مربوط به تولیدات سال گذشته میباشند و موجود نیستند.

تقویم رومیزی 98

تقویم رومیزی تولید شده در سال 1398

 

تقویم رومیزی 98

گروه نگارینه با تولید انواع تقویم رومیزی در سال 98 به صورت تقویم رومیزی اختصاصی و تقویم رومیزی عمومی و  استفاده از بهترین مواد اولیه آمادگی خود را جهت تولید و عرضه مستقیم انواع تقویم رومیزی 98 اعلام میدارد.

گروه نگارینه هر سال با تولید انواع تقویم رومیزی در طرح های متنوع : تقویم رومیزی هخامنشی ، تقویم رومیزی طرح ایران ، تقویم رومیزی طرح جهان ، تقویم رومیزی طرح چوب تقویم رومیزی طرح صنایع دستی ، تقویم رومیزی طرح گل ، تقویم رومیزی طرح طبیعت ، تقویم رومیزی منظره ، تقویم رومیزی مذهبی و … در راستای رضایت مشتریان خود قدم برمیدارد. تولید تقویم رومیزی 98 با بالاترین سطح کیفی و کمترین قیمت تقویم رومیزی در بازار صورت می پذیرد. برای سفارش و خرید رومیزی و یا مشاوره و راهنمایی با ما تماس بگیرید. با کیفیت ترین تقویم رومیزی 98 و ارزان قیمت ترین تقویم رومیزی 98 در طرح های خاص را از ما بخواهید

تولیدات تقویم رومیزی 1398

تقویم رومیزی 98

تقویم رومیزی تولید شده در سال 1398

تقویم های رومیزی سال 98 

تقویم رومیزی 98 منظره کد R301

تقویم رومیزی 98 طرح منظره سلفونی پایه سفید

تقویم رومیزی 98 طرح گل کد R302

تقویم رومیزی 98 طرح گل قالبدار پایه سلفونی آبی سورمه ای

تقویم رومیزی 98 گل کد R303

تقویم رومیزی 98 طرح گل قالب دار پایه سلفونی آبی فیروزه ای

تقویم رومیزی 98 تخت جمشید کد R304

تقویم رومیزی 98 طرح هخامنشی ایران باستان پایه آبی سورمه ای

تقویم رومیزی 98 کلبه کد R305

تقویم رومیزی 98 طرح چوب کلبه چوبی

تقویم رومیزی 98 طرح کلبه کد R306

تقویم رومیزی 98 طرح کلبه چوبی

تقویم رومیزی 98 چوب کد R307

تقویم رومیزی 98 طرح چوبی عکس گل و طبیعت بیجان هنری

تقویم رومیزی 98 ملل کد R308

تقویم رومیزی 98 طرح ملل شهر های جهان و اماکن توریستی پایه مشکی

تقویم رومیزی 98 ملل کد R309

تقویم رومیزی 98 طرح ملل شهر های جهان و اماکن توریستی پایه سفید

تقویم رومیزی 98 ایران کد R310

تقویم رومیزی 98 طرح ایران پایه قرمز

تقویم رومیزی 98 آبشار کد R311

تقویم رومیزی 98 طرح منظره آبشار پایه آبی فیروزه ای

تقویم رومیزی 98 ماشین کد R312

تقویم رومیزز 98 طرح ماشین کلاسیک پایه زرد

تقویم رومیزی 98 ماشین کد R313

تقویم رومیزی 98 ماشین کلاسیک پایه قرمز

تقویم رومیزی 98 گل کد R314

تقویم رومیزی 98 طرح گل پایه آبی فیروزه ای

تقویم رومیزی 98 گل کد R315

تقویم رومزی طرح گل 98 پایه سفید

تقویم رومیزی 98 هخامنشی کد R316

تقویم رومیزی 98 هخامنشی قالبدار تخت جمشید ایارن باستان پایه قهوه ای

تقویم رومیزی 98 هخامنشی کد R317

تقویم رومیزی 98 تخت جمشید هخامنشی پایه سلفونی سبز

تقویم رومیزی 98 یادداشت دار زیردستی ملل کد R318

تقویم رومیزی 98 زیردستی یادداشت دار

تقویم رومیزی 98 زیردستی یادداشت دار کد R319

تقویم رومیزی 98 زیردستی یادداشت دار طرح ملل
تقویم رومیزی 98

تقویم رومیزی 97

تقویم رومیزی تولید شده در سال 1397

تقویم های رومیزی سال 97 

تقویم رومیزی 97 تخت جمشید کد 401

تقویم رومیزی تخت جمشید هخامنشی 97 98 کد 401

تقویم رومیزی 97 طرح گل کد402

تقویم رومیزی 97 98 طرح گل کد 402

تقویم رومیزی 97 طبیعت کد 403

تقویم رومیزی 98 97 کد 403 طرح منظره

تقویم رومیزی 97 مذهبی و آیه کد 404

قویم رومیزی 97 98 طرح آیه مذهبی کد 404

تقویم رومیزی 98 طرح گل کد 405

تقویم رومیزی 97 98 طرح گل کد 405

تقویم رومیزی 97 طرج چوب کلبه کد406

تقویم رومیزی طرح صنایع دستی کد 406 سال 97 سال 98 طرح چوب تقویم رومیزی چوبی

تقویم رومیزی 97 صنایع دستی کد 407

تقویم رومیزی سال 97 سال 98 طرح صنایع دستی کد 407

تقویم رومیزی 97 چوب طرح گل کد 408

تقویم رومیزی چوبی سال 97 سال 98 کد 408

تقویم رومیزی 97 طرح تخت جمشید کد 409

تقویم رومیزی 97 تقویم رومیزی 98 طرح هخامنشی تخت جمشید کد 409

تقویم رومیزی 97 طرج ماشین کلاسیک کد 410

تقویم رومیزی 97 تقویم رومیزی 98 طرح ماشین کلاسیک کد 410

تقویم رومیزی 97 طرح شهرهای جهان کد 411

تقویم رومیزی 97 تقویم رومیزی 98 مخصوص هواپیمایی طرح ملل و شهرهای جهان کد 411

تقویم رومیزی 97 طرح اماکن ایران کد 412

تقویم رومیزی 97 تقویم رومیزی 98 عکس مناظر ایران کد 412

تقویم رومیزی 97 طرح طبیعت و مناظر جهان کد 413

تقویم رومیزی مناظر جهان و طبیعت کد 413 سال 97 و سال 98

تقویم رومیزی زیر دستی 97 طرح جهان کد 414

تقویم رومیزی زیردستی طرح مناظر جهان و شهرهای جهان مخصوص آژانس هواپیمایی کد 414 سال 97 و سال 98

تقویم رومیزی زیردستی 97 طرح ایران کد 415

تقویم رومیزی زیردستی سال 97 و سال 98 کد 415

جعبه مخصوص تقویم رومیزی ایندربرد کد G529

جعبه-تقویم-رومیزی

تقویم رومیزی 97 طرح چوب 12 برگی کد 416

تقویم-رومیزی-ارزان-97

تقویم رومیزی 97 طرح جهان 12 برگی کد 417

تقویم-رومیزی-جهان-ارزان-قیمت-97-98

تقویم رومیزی 97 طرح ایران 12 برگی کد 418

تقویم-رومیزی-ایران-ارزان-97-98
تقویم رومیزی 97 تقویم رومیزی 98 تقویم رومیزی هواپیمایی

تقویم رومیزی تولید شده در سال 1396

تقویم های رومیزی سال 96 صرفا جهت مشاهده و نمونه کار بوده و فاقد موجودی می باشند.

 

 

تقویم رومیزی 96

تقویم رومیزی 96 اماکن جهان کد 921

تقویم رومیزی 96 مدیریتی مناظر جهان کد 921

تقویم رومیزی 96 ماشین کد922

تقویم رومیزی 96 ماشین کلاسیک کد 922

تقویم رومیزی 96 طبیعت کد 923

تقویم رومیزی 96 طبیعت کد 923

تقویم رومیزی 96 نقاشی ایران کد 924

تقویم رومیزی 96 نقاشی ایران کد 924

 

تقویم رومیزی 96 تخت جمشید کد 1301

تقویم رومیزی 96 تخت جمشید کد 1301

تقویم رومیزی 96 منظره کد 1302

تقویم رومیزی 96 منظره کد 1302

تقویم رومیزی 96 ماشین کد1303

تقویم رومیزی 96 ماشین کد 1303

تقویم رومیزی 96 منظره کد1304

تقویم رومیزی 96 منظره کد 1304

 

تقویم رومیزی 96 بناهای تاریخی جهان کد1305

تقویم رومیزی 96 مکانهای دیدنی جهان کد 1305

تقویم رومیزی طرح گل کد1306

تقویم رومیزی 96 گل کد 1306

تقویم رومیزی 96 طرح آیه کد1307

تقویم رومیزی 96 آیه کد 1307

تقویم رومیزی 96 تخت جمشید کد 1308

تقویم رومیزی 96 تخت جمشید کد 1308

 

تقویم رومیزی 96 طبیعت کد1309

تقویم رومیزی 96 طبیعت کد 1309

تقویم رومیزی طبیعت بی جان کد1310

تقویم رومیزی 96 طبیعت بی جان کد 1310

تقویم رومیزی 96 مکان های دنیا کد1311

تقویم رومیزی 96 مکانهای دیدنی دنیا کد 1311

 

 

برخی از نمونه های تقویم رومیزی اختصاصی تولید شده در سال 96

نگارینه بزرگترین تولید کننده تقویم رومیزی اختصاصی

 


 

تقویم رومیزی تولید شده در سال 1395

تقویم های رومیزی تولید شده در سال 95 صرفا جهت مشاهده و نمونه کار بوده و فاقد موجودی می باشند.

تقویم رومیزی 95

تقویم رومیزی 95 شهرهای جهان کد901

تقویم رومیزی شهرهای جهان کد 901

تقویم رومیزی 95 طرح ماشین کد902

تقویم رومیزی ماشین کد 902

تقویم رومیزی 95 مناظر جهان کد903

تقویم رومیزی مناظر جهان کد 903

تقویم رومیزی 95 اماکن جهان کد904

تقویم رومیزی اماکن توریستی جهان کد 904

 

تقویم رومیزی 95 طبیعت کد905

تقویم رومیزی طبیعت کد 905

تقویم رومیزی 95 اماکن ایران کد906

تقویم رومیزی اماکن دیدنی ایران کد 906

تقویم رومیزی 95 طرح ماشین کد907

تقویم رومیزی ماشین کلاسیک کد 907

تقویم رومیزی 95 مناظر شگفت انگیز کد 908

تقویم رومیزی مناظر شگفت انگیز کد 908

 

تقویم رومیزی 95 طبیعت کد909

تقویم رومیزی طبیعت کد 909

تقویم رومیزی 95 مناظر ایران کد910

تقویم رومیزی طبیعت کد 910

تقویم رومیزی پرکاربردترین هدیه تبلیغاتی

تقویم رومیزی یکی از پرطرفدارترین هدایای تبلیغاتی می باشد، و می توان تقویم رومیزی را کارآمدترین هدیه تبلیغاتی رایج در کشور دانست.تقویم رومیزی به دلیل زیبایی و همچنین دست و پا گیر نبودن آن مورد توجه است و ما امروزه کمتر میز اداری را میبینیم که روی آن یک تقویم رومیزی نباشد.تقویم های رومیزی می توانند نقش یک بازاریاب موفق را برای شما ایفا کنند که هر روزه  مشتریان بیشتری را به سوی کسب و کار شما سوق می دهند. پس اگر به دنبال رونق کسب و کار خود هستید تقویم رومیزی گزینه مناسبی است.

نکات حائز اهمیت در مورد انتخاب تقویم رومیزی

نکته ای که در رابطه با تقویم رومیزی حائز اهمیت است این است که تقویم رومیزی شما از بین تقویم های رومیزی که به مخاطب درپایان سال هدیه می شود، انتخاب گردد. پس این سوال مطرح می شود که مخاطب شما چه معیاری برای انتخاب تقویم رومیزی بر روی میز خود دارد اولین معیار را می توان طراحی زیبا و چشمگیر تقویم رومیزی دانست، به این صورت که شما نباید خود را درگیر برند و محصولات خود کنید و زیبایی تقویم رومیزی را فدای محصولات خود کنید به طور مثال اگر شما فروشنده مواد خام پلاستیکی هستید محصول شما شاید زیبایی چندانی برای مخاطبتان نداشته باشد مگر این که طرح تقویم رومیزی شما دارای تصاویری زیبا باشد که با تبلیغات شما هماهنگ باشد . معیار دیگری که در انتخاب تقویم رومیزی مطرح است کیفیت آن است یعنی تقویم رومیزی شما از لحاظ نوع و گراماژ کاغذ،چاپ و صحافی باید کیفیت مطلوبی داشته باشدو همچنین پایه تقویم رومیزی شما باید از جنس سخت باشد تا بتواند نزد مخاطبتان ماندگاری داشته باشد. تقویم رومیزی باپایه سلفونی در قسمت پایین تقویم و برروی پایه دارای فضای خالی می باشند که به تبلیغات مشتری اختصاص دارد و بنا بر سلیقه مشتری قابلیت چاپ به صورت طلاکوب و نقره کوب و همچنین چاپ سیلک را دارد.

گروه نگارینه به عنوان تولیدکننده تقویم رومیزی آماده همکاری با تمامی ارگان های دولتی و غیر دولتی می باشد.

ارسال نظر