ساک دستی کاغذی تولید کننده ساک دستی تبلیغاتی ساک دستی کاغذی ، ساک دستی مقوایی ، ساک دستی کاغذی با مناسبترین قیمت ساک دستی ، انواع شاپینگ بگ در ابعاد مختلف ، چاپ ساک دستی کاغذی ساک دستی مقوایی

نگارینه تولید کننده انواع ساک دستی مقوایی و کاغذی و  چاپ سیلک برروی ساک سوزنی ساک دستی کاغذی و مقوایی ، تولید انواع ساک دستی کاغذی در ابعاد مختلف ، ساک دستی کاغذی عمودی ، ساک دستی کاغذی افقی ، ساک دستی کاغذی 170 گرمی همراه با سلفون ، ساک دستی کاغذی 200 گرمی و ساک دستی کاغذی 250 و 300 گرمی. برای سفارش و خرید ساک دستی کاغذی و همچنین مشاوره با ما تماس بگیرید. بهترین قیمت ساک دستی کاغذی را از ما بخواهید.

انواع-ساک-دستی-مقوایی-و-کاغذی-ساک-22خرید

ساک دستی کاغذی ، ساک دستی مقوایی

انواع ساک دستی کاغذی و ساک دستی مقوایی

چاپ انواع ساک دستی مقوایی و کاغذی تبلیغاتی و فانتزی با روکش سلفون در ابعاد و گرماژ مختلف.

انواع ساک دستی تبلیغاتی کاغذی از جنس مقوای گلاسه 170 ، 200 و 250 گرمی می باشد که دارای روکش سلفون بوده. ساک های خرید مقوایی و کاغذی دارای چند ابعاد عمومی با قیمت های مشخص بوده است برای خرید و سفارش ساک دستی مقوایی در ابعاد اختصاصی و استعلام قیمت آن با ما تماس بگیرید.

ابعاد انواع ساک دستی های کاغذی به شرح زیر میباشد. لطفا برای اطلاع از قیمت روز پس از انتخاب سایز دلخواهتان تماس بگیرید.

لیست-قیمت-ابعاد-مختلف-ساک-دستی-کاغذی-3

قیمت انواع ساک دستی کاغذی

ساک دستی مقوایی سایز 10*23*23

ساک-دستی-مقوایی-ساکت-دستی-کاغذی-شاپینگ-بگ-مقوایی-23-در-23

ساک دستی کاغذی در ابعاد 10*23*23

ساک دستی 170 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 980 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 2138 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 1160 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 970 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 850 تومان

ساک دستی 200 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 1000 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 2174 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 1190 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 1000 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 881 تومان

ساک دستی 250 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 1080 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 2232 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 1116 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 1050 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 930 تومان

در صورت درخواست یووی موضعی برای ساک دستی مقوایی و کاغذی به قیمت های فوق مبالغ زیر اضافه میگردد.

500 عدد : 400تومان / 1000 عدد :  200 تومان /  2000 عدد: 150 تومان / 5000 عدد : 110 تومان

قیمت انواع ساک دستی کاغذی

ساک دستی مقوایی سایز 7.5*22*16

ساک-دستی-و-ساک-خرید-کاغذی-و-مقوایی2

ساک دستی کاغذی در ابعاد 7.5*22*16

ساک دستی 170 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 939 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 1920 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 1039 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 866 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 762 تومان

ساک دستی 200 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 980 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 1946 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 1063 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 889 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 821 تومان

ساک دستی 250 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 1050 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 1990 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 1103 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 927  تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 784 تومان

در صورت درخواست یووی موضعی برای ساک دستی مقوایی و کاغذی به قیمت های فوق مبالغ زیر اضافه میگردد.

500 عدد : 400تومان / 1000 عدد :  200 تومان /  2000 عدد: 150 تومان / 5000 عدد : 110 تومان

قیمت انواع ساک دستی کاغذی

ساک دستی مقوایی سایز 10*35*23

ساک دستی مقوایی چاپ ساک دستی پارچه ای و تبلیغاتی شاپینگ بگ تبلیغاتی

ساک دستی کاغذی در ابعاد 10*35*23

ساک دستی 170 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 1250 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 2482 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 1390 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 1285 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 1064 تومان

ساک دستی 200 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 980 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 1946 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 1063 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 889 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 821 تومان

ساک دستی 250 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 1050 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 1990 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 1103 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 927  تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 784 تومان

در صورت درخواست یووی موضعی برای ساک دستی مقوایی و کاغذی به قیمت های فوق مبالغ زیر اضافه میگردد.

500 عدد : 400تومان / 1000 عدد :  200 تومان /  2000 عدد: 150 تومان / 5000 عدد : 110 تومان

قیمت انواع ساک دستی کاغذی

ساک دستی مقوایی سایز 9.5*26*36.5

2 ساک-دستی-کاغذی-سلفونی-طرح-چوبی

ساک دستی کاغذی در ابعاد 9.5*26*36.5

ساک دستی 170 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 1400تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 2796 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 1504 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 1307 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 1189 تومان

ساک دستی 200 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 1430 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 2826 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 1532 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 1334 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 1215 تومان

ساک دستی 250 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 1450 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 2882 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 1584 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 1383 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 1263 تومان

در صورت درخواست یووی موضعی برای ساک دستی مقوایی و کاغذی به قیمت های فوق مبالغ زیر اضافه میگردد.

500 عدد : 400تومان / 1000 عدد :  200 تومان /  2000 عدد: 150 تومان / 5000 عدد : 110 تومان

قیمت انواع ساک دستی کاغذی

ساک دستی مقوایی سایز 12*48*36

ساک-دستی-مقوایی-و-سلفونی-شاپینگ-بگ 2

ساک دستی کاغذی در ابعاد 12*48*36

ساک دستی 200 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 2100 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 3802 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 2225 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 2000 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 1903 تومان

ساک دستی 250 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 2150 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 3976 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 2384 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 2158 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 2050 تومان

ساک دستی 300 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 2400 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 4150 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 2544 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 2311 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 2198 تومان

در صورت درخواست یووی موضعی برای ساک دستی مقوایی و کاغذی به قیمت های فوق مبالغ زیر اضافه میگردد.

500 عدد : 600تومان / 1000 عدد :  300 تومان /  2000 عدد: 280 تومان / 5000 عدد : 260 تومان

قیمت انواع ساک دستی کاغذی

ساک دستی مقوایی سایز 15*35*50

ساک-دستی-و-شاپینگ-بگ-مقوایی-و-کاغذی-سلفونی

ساک دستی کاغذی در ابعاد 15*35*50

ساک دستی 200 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 2100 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 3802 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 2225 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 2006 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 1907 تومان

ساک دستی 250 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 2210 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 3974 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 2385 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 2159 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 2055 تومان

ساک دستی 300 گرمی

قیمت 1000 عدد بدون سلفون: هر عدد 2400 تومان

قیمت 500 عدد با سلفون: هر عدد 4150 تومان

قیمت 1000 عدد  با سلفون : هر عدد 2544 تومان

قمیت 2000 عدد با سلفون: هر عدد 2311 تومان

قیمت 3000 عدد با سلفون: هر عدد 2203 تومان

در صورت درخواست یووی موضعی برای ساک دستی مقوایی و کاغذی به قیمت های فوق مبالغ زیر اضافه میگردد.

500 عدد : 600تومان / 1000 عدد :  300 تومان /  2000 عدد: 280 تومان / 5000 عدد : 260 تومان

ساک دستی کاغذی

ساک دستی کاغذی یک کالای کاربردی تبلیغاتی محسوب می شود. که با نام های مختلفی شناخته می شود. مانند ساک دستی کاغذی ساک دستی مقوایی و غیره. همانطور که که از اسم ساک دستی کاغذی مشخص است این نوع ساک دستی تبلیغاتی از جنس موادی همچون کاغذ و مقوا ساخته می شود که این بنا بر سفارش مشتری و همچنین موارد استفاده متغیر است . پرکاربردترین کاغذی که برای ساک دستی کاغذی استفاده می شود مقوای گلاسه است که با روکش سلفون تقویت می شود. مقوای پشت طوسی از موارد دیگر ساک دستی های تبلیغاتی می باشد که در سال های گذشته کاربرد بیشتری داشته است. برخی ساک دستی های کاغذی هم با مقوا و کاغذ کرافت ساخته می شوند که اغلب برای مشتریان صنایع غذایی و رستوران ها و فست فود ها مورد استفاده است و همچنین مواقعی که ساک خرید دستی کاغذی برای اجناس سبک استفاده می شود. ساک دستی کاغذی از جنس کاغذ تحریر و کارتی نیز همین استفاده را دارد.
ضرورت استفاده از ساک تبلیغاتی و خرید چیست؟ شما برای ارائه جنس و کالای خود به مشتریانتان قطعا نیاز به یک ساک خرید و شاپینگ بگ دارید. حال اگر این ساک دستی دارای طرح اختصاصی برند شما باشد مشتری شما به طور ناخودآگاه تبدیل به عنصری برای تبلیغ برند شما می شود. و هم اینکه ساک دستی شما برند شما را تا مدتی در نا خودآگاه مخاطبتان نگاه می دارد. در این بین طراحی خاص و مدرن ساک دستی می تواند این ویژگی را تقویت کند و حتی یک ساک دستی کاغذی با طرحی ایده آل می تواند برند شما را تا سالیان سال در ذهن مخاطبتان و سایرین حفظ کند. پس می توان نتیججه گرفت که یک ساک دستی کاغذی مناسب نه تنها مشتریانتان را برای شما حفظ میکند بلکه مشتریان تازه ای را به سمت شما روانه خواهد کرد.
نکته ای که خیلی در مورد ساک دستی کاغذی ( ساک دستی مقوایی ) حائز اهمیت می باشد کیفیت ساک دستی می باشد که به عناصری مختلفی بستگی دارد. اولین نکته در مورد کیفیت ساک دستی کاغذی طراحی آن است که مختصر توضیحاتی داده شد. نکته دیگر جنس کاغذ مصرفی ساک دستی می باشد که کاغذ ساک دستی باید از نوع مرغوب و درجه یک باشد که گروه نگارینه به دلیل حجم بالای اقلام چاپی خود در طول سال کاغذ مصرفی خود را با قیمت عمده و بهترین برند موجود در بازار تهیه میکند که این امر در قیمت تمام شده ساک دستی کاغذی تاثیر بسزایی دارد. نکته دیگر در کیفیت ساک دستی کاغذی چاپ آن است و نظارت چاپی که برروی طرح صورت می پذیرد تا طرح شما با همان کیفیتی که در نمایشگر مشاهده و تایید کردید بر روی ساک دستی چاپ شده و اصلاحات چاپی انجام شود. نگارینه با برخورداری از چاپخانه چاپ افست نگارینه و همچنین آتلیه طراحی و عکاسی نگارینه و پرسنل مجرب در زمینه طراحی و چاپ با تجارب بالا در نظارت چاپ همواره بهترین کیفیت چاپی در ساک دستی های تبلیغاتی کاغذی و موارد دیگر را در اختیار مشتریان خود قرار داده است.
نکته دیگر در کیفیت ساک دستی تبلیغاتی عملیات ساخت و به اصطلاح پاکت چسبانی ساک دستی کاغذی هست که به صورت تمام اتوماتیک و بهترین نوع چسب انجام می شود تا ساک دستی کاغذی از استحکام مناسب برخوردار باشد.

نکته دیگر قیمت ساک دستی کاغذی است. با توجه به بازار موجود و هزینه های بالا تمام سعی این مجموعه تولید و چاپ ساک دستی با قیمت ارزان می باشد. که با توجه به اینکه ساک دستی های تولید شده در چاپخانه مجموعه بدون هیچ واسطه ای تولید می شود قیمت تمام شده ساک دستی ها نسبت به سایر رقبا ارزان تر است. لازم به ذکر است که ما هیچوقت کیفیت را فدای قیمت نخواهیم کرد و ارزان بودن قیمت ساک دستی کاغذی تولید شده در این مجموعه دلیل بر کم بودن کیفیت آن نمی باشد و ساک دستی های تبلیغاتی در بالاترین سطح کیفی تولید می شوند.

 

ساک دستی های کاغذی به صورت عمومی و اختصاصی تولید می شوند. در فرم های عمومی ساک دستی کاغذی ابعاد و همچنین نوع کاغذ و گرماژ آن از قبل تعیین شده و قابل تغییر نیست. در ساک دستی های کاغذی اختصاصی همه موارد بنا به درخواست مشتری قابل تغییر است. پس چنانچه ساک دستی کاغذی مورد نیاز شما در موارد عمومی وجود نداشت برای اطلاع از قیمت ساک دستی با ما تماس حاصل کنید و مشخصات ساک دستی مورد نظر خود را از لحاظ سایز ساک دستی نوع کاغذ مصرفی در ساک دستی کاغذی و همچنین گرماژ آن اعلام بفرمایید تا قیمت محاسبه گردد. ما قادر به تولید و چاپ  هر نوع ساک دستی کاغذی در سایز مختلف میباشیم.

مراحل تولید و چاپ ساک دستی کاغذی چیست؟

برای تولید ساک دستی کاغذی و مقوایی مانند هرگونه کار چاپی دیگر در ابتدا باید طرح ساک دستی کاغذی بر اساس سایز دلخواه ساک دستی کاغذی و قالب طراحی شده آن آماده شود. سپس قالب طراحی شده برای ساخت به قالب سازی ارسال شود. در مرحله بعدی تهیه کاغذ ساک دستی کاغذی است که بنا بر سفارش مشتری کاغذ مورد نیاز از انبار به چاپخانه ارسال میشود. در این مرحله طرح ساک دستی کاغذی برروی کاغذ و یا مقوا که به اصطلاح فرم چاپی نام دارد چاپ می شود. در اینجا ناظر چاپی نقش مهمی در تنظیم رنگ و کیفیت چاپ ساک دستی کاغذی دارد. سپس فرم چاپی ساک دستی کاغذی برای روکش سلفون به قسمت سلفون کشی ارسال می شود حال فرم چاپ شده با روکش سلفون ساک دستی کاغذی برای قالب زنی وارد دستگاه لترپرس می شود. تا ساک دستی کاغذی ما به شکل قالب طراحی شده برش و خط تا بخورد. این مرحله آخرین مرحله ایست که در چاپخانه انجام می شود. سپس فرم تیغ خورده ساک دستی کاغذی وارد بخش صحافی می شود. تا ساک دستی کاغذی تا شده و چسبانده شود در این مرحله یک لایه مقوای دیگر در کف ساک دستی چسبانده می شود تا به استحکام آن کمک کند. سپس ساک دستی های کاغذی ساخته شده از لحاظ کیفیت نظارت می شوند و بسته بندی شده برای مشتری ارسال می شوند.

در این مجموعه تمامی این مراحل در تولید یک ساک دستی کاغذی با کیفیت با نظارت کامل طی می شوند

ارسال نظر