برچسب: تقویم رومیزی

تقویم رومیزی اختصاصی

نگارینه تولیدکننده انواع تقویم رومیزی اختصاصی چاپ و تولید انواع تقویم رومیزی اختصاصی تقویم رومیزی اختصاصی تقویم رومیزی اختصاصی تقویم رومیزی اختصاصی تقویم رومیزی اختصاصی تولید انواع تقویم رومیزی سلفونی چاپ تقویم رومیزی اختصاصی یادداشت دار چاپ و تولید انواع تقویم رومیزی اختصاصی تقویم رومیزی اختصاصی آژانس هواپیمایی تقویم رومیزی اختصاصی صنعتی تقویم رومیزی اختصاصی [...]

تقویم رومیزی 99 طرح طبیعت کدR3012

تقویم رومیزی 99 طرح طبیعت کد 3012 تقویم رومیزی 99 طرح طبیعت کد R3012 تصاویر منظره تعداد صفحات : 26 صفحه خدمات جلد : گلاسه 200 گرمی همراه با یووی برجسته چاپ چهاررنگ جنس پایه: مقوای سخت با روکش سلفونی ابعاد کل کار: 13.5 * 20.5  /  ابعاد تصاویر: 9.8*20.5 فضای تبلیغات: 3.5 * 20.5 قیمت: 5900 تومان تقویم رومیزی نگارینه تولید کننده تقویم رومیزی [...]

تقویم رومیزی 99 طرح گل کدR3011

تقویم رومیزی 99 طرح گل کد 3011 تقویم رومیزی 99 طرح گل کد R3011 تصاویر گل تعداد صفحات : 26 صفحه خدمات جلد : گلاسه 200 گرمی همراه با یووی برجسته چاپ چهاررنگ جنس پایه: مقوای سخت با روکش سلفونی ابعاد کل کار: 13.5 * 20.5  /  ابعاد تصاویر: 9.8*20.5 فضای تبلیغات: 3.5 * 20.5 قیمت: 5900 تومان تقویم رومیزی نگارینه تولید کننده تقویم رومیزی [...]

تقویم رومیزی 99 طرح ملل کد R3009

تقویم رومیزی 99 طرح ملل کد 3009 تقویم رومیزی 99 طرح ملل کد R3009 تصاویرملل تعداد صفحات : 26 صفحه خدمات جلد : گلاسه 200 گرمی همراه با یووی برجسته چاپ چهاررنگ جنس پایه: مقوای سخت با روکش سلفونی ابعاد کل کار: 15.5 * 18.5  /  ابعاد تصاویر: 11*23 فضای تبلیغات: 3.5 * 18.5 قیمت: 6900 تومان تقویم رومیزی نگارینه تولید کننده تقویم رومیزی اختصاصی و [...]

تقویم رومیزی 99 طرح ماشین کلاسیک کد R3008

تقویم رومیزی 99 طرح ماشین کلاسیک کد 3008 تقویم رومیزی 99 طرح ماشین کلاسیک کد R3008 تصاویر ماشین کلاسیک تعداد صفحات : 26 صفحه خدمات جلد : گلاسه 200 گرمی همراه با یووی برجسته چاپ چهاررنگ جنس پایه: مقوای سخت با روکش سلفونی ابعاد کل کار: 15.5 * 18.5  /  ابعاد تصاویر: 11*23 فضای تبلیغات: 3.5 * 18.5 قیمت: 6900 تومان تقویم رومیزی نگارینه تولید کننده تقویم رومیزی [...]

تقویم رومیزی 99 طرح چوب کلبه کد R3007

تقویم رومیزی 99 طرح چوب کلبه کد 3007 تقویم رومیزی 99 طرح چوب کلبه کد R3007 تصاویر کلبه چوبی تعداد صفحات : 26 صفحه خدمات جلد : گلاسه 200 گرمی همراه با یووی برجسته چاپ چهاررنگ جنس پایه: مقوای سخت با روکش سلفونی ابعاد کل کار: 19.5 * 14  /  ابعاد تصاویر: 10*16 فضای تبلیغات: 4 * 15 قیمت: 5900 تومان تقویم رومیزی نگارینه تولید کننده تقویم [...]

تقویم رومیزی 99 طرح صنایع دستی کد R3006

تقویم رومیزی 99 طرح صنایع دستی کد 3006 تقویم رومیزی 99 طرح صنایع دستی کد R3006 تصاویر صنایع دستی تعداد صفحات : 26 صفحه خدمات جلد : گلاسه 200 گرمی همراه با یووی برجسته چاپ چهاررنگ جنس پایه: مقوای سخت با روکش سلفونی ابعاد کل کار: 19.5 * 14  /  ابعاد تصاویر: 10*16 فضای تبلیغات: 4 * 15 قیمت: 5900 تومان تقویم رومیزی نگارینه تولید کننده تقویم [...]

تقویم رومیزی 99 طرح ملل کد R3005

تقویم رومیزی 99 طرح ملل کد 3005 تقویم رومیزی 99 طرح ملل کد R3005 تصاویر ملل تعداد صفحات : 26 صفحه خدمات جلد : گلاسه 200 گرمی همراه با یووی برجسته چاپ چهاررنگ جنس پایه: مقوای سخت با روکش سلفونی ابعاد کل کار: 15.5 * 24  /  ابعاد تصاویر: 11 * 24 فضای تبلیغات: 4 * 24 قیمت: 6900 تومان تقویم رومیزی [...]

تقویم رومیزی 99 طرح چوب کد R3004

تقویم رومیزی 99 طرح چوب کد 3004 تقویم رومیزی 99 طرح چوب کد R3004 تصاویر کلبه چوبی تعداد صفحات : 26 صفحه خدمات جلد : گلاسه 200 گرمی همراه با یووی برجسته چاپ چهاررنگ جنس پایه: مقوای سخت با روکش سلفونی ابعاد کل کار: 15.5 * 24  /  ابعاد تصاویر: 11 * 24 فضای تبلیغات: 4 * 24 قیمت: 6900 تومان [...]

تقویم رومیزی 99 طرح طبیعت کد R3003

تقویم رومیزی 99 طبیعت کد 3003 تقویم رومیزی 99 طرح طبیعت کد R3003 تصاویر منظره تعداد صفحات : 26 صفحه خدمات جلد : گلاسه 200 گرمی همراه با یووی برجسته چاپ چهاررنگ جنس پایه: مقوای سخت با روکش سلفونی ابعاد کل کار: 15.5 * 24  /  ابعاد تصاویر: 11 * 24 فضای تبلیغات: 4 * 24 قیمت: 6900 تومان تقویم رومیزی [...]