تقویم حصیری سال 99 در طرح های متنوع
نگارینه بزرگترین تولید کننده تقویم حصیری، تقویم حصیری آیه ، تقویم حصیری مذهبی، تقویم حصیری، تقویم حصیری هخامنشی ، تقویم حصیری وان یکاد، تقویم حصیری آیت الکرسی

قیمت انواع تقویم حصیری چینی 7800 تومان

تقویم حصیری وان یکاد کد 4001

تقویم حصیری آیه مذهبی وان یکاد تقویم دیواری 4001

تقویم حصیری وان یکاد کد 4002

تقویم حصیری مذهبی آیه و ان یکاد 4002

تقویم حصیری وان یکاد کد 4003

تقویم دیواری حصیری مذهبی و ان یکاد 4003

تقویم حصیری وان یکاد کد 4004

تقویم حصیری وان یکاد 4004

تقویم حصیری چهار قل کد 4005

تقویم حصیری دیواری مذهبی چهار قل

تقویم حصیری چهار قل کد 4006

تقویم حصیری چهار قل مذهبی 4006

تقویم حصیری آیت الکرسی کد 4007

تقویم حصیری آیت الکرسی 4007

تقویم حصیری کوروش کد 4008

تقویم حصیری کوروش 4008

تقویم حصیری تخت جمشید کد 4009

تقویم حصیری تخت جمشید هخامنشی 4009

تقویم حصیری طرح گل کد 4010

تقویم حصیری طرح گل 4010
تقویم حصیری 99

تقویم حصیری وان یکاد کد 1001

تقویم حصیری 99 وان یکاد

تقویم حصیری وان یکاد کد 1002

تقویم حصیری 99 وان یکاد

تقویم حصیری وان یکاد کد 1003

تقویم حصیری 99 وان یکاد

تقویم حصیری چهار قل کد 1004

تقویم حصیری 99 چهار قل

تقویم حصیری آیت الکرسی کد 1005

تقویم حصیری 99 آیت الکرسی

تقویم حصیری طرح گل کد 1006

تقویم حصیری 99 طرح گل

تقویم حصیری طرح گل کد 1007

تقویم حصیری 99 طرح گل

تقویم حصیری طرح گل کد 1008

تقویم حصیری 99 طرح گل

تقویم حصیری طرح گل کد 1009

تقویم حصیری 99 طرح گل

تقویم حصیری تخت جمشید کد 1010

تقویم حصیری 99 تحت جمشید

تقویم حصیری تخت جمشید کد 1011

تقویم حصیری 99 تخت جمشید

تقویم حصیری تخت جمشید کد 1012

تقویم حصیری 99 تخت جمشید

تقویم حصیری طرح گل کد 5001

تقویم حصیری 99 طرح گل

تقویم حصیری طرح گل کد 5002

تقویم حصیری 99 طرح گل

تقویم حصیری تخت جمشید کد 5003

تقویم حصیری 99 تخت جمشید

تقویم حصیری تخت جمشید کد 5004

تقویم حصیری 99 تخت جمشید

تقویم حصیری تخت جمشید کد 5005

تقویم حصیری 99 تخت جمشید

تقویم حصیری وان یکاد کد 5006

تقویم حصیری 99 وان یکاد

تقویم حصیری وان یکاد کد 5007

تقویم حصیری 99 وان یکاد

تقویم حصیری وان یکاد کد 5008

تقویم حصیری 99 وان یکاد

تقویم حصیری وان یکاد کد 5009

تقویم حصیری 99 وان یکاد

تقویم حصیری چهار قل کد 5010

تقویم حصیری 99 چهارقل

تقویم حصیری چهار قل کد 5011

تقویم حصیری 99 چهارقل

تقویم حصیری آیت الکرسی کد 5012

تقویم حصیری 99 آیت الکرسی

نمونه های زیر برای سال های گذشته می باشد و موجود نیست

 

تقویم حصیری طرح گل کد 1001

تقویم حصیری 98 طرح گل کد 1001

تقویم حصیری طرح گل کد 1002

تقویم حصیری 98 طرح گل کد 1002

تقویم حصیری تخت جمشید کد 1003

تقویم حصیری طرح تخت جمشید هخامنشی کد 1003

تقویم حصیری هخامنشی کد 1004

تقویم حصیری طرح تخت جمشید هخامنشی کد 1004-

تقویم حصیری کوروش کد 1005

تقویم حصیری 98 کوروش تخت جمشید هخامنشی کد 1005

تقویم حصیری وان یکاد کد 1006

تقویم حصیری آیه مذهبی طرح وان یکاد کد 1006

تقویم حصیری واین یکاد کد 1007

تقویم حصیری 98 طرح مذهبی آیه وان یکاد کد 1007

تقویم حصیری وان یکاد کد 1008

تقویم حصیری مذهبی آیه وان یکاد 98 کد 1008

تقویم حصیری وان یکاد 1009

تقویم حصیری مذهبی وان یکاد 98 کد 1009

تقویم حصیری چهار قل کد 1010

تقویم حصیری 98 طرح مذهبی چهار قل آیه کد 1010

تقویم حصیری آیه چهارقل 1011

تقویم حصیری 98 آیه چهارقل مذهبی کد 1011

تقویم حصیری آیت الکرسی کد 1012

تقویم حصیری 98 آیه آیت الکرسی 1012
تقویم-حصیری
تقویم-حصیری-97-تقویم-حصیری-98

نمونه های زیر موجود نمی باشند.

تقویم حصیری سال 97 در طرح های متنوع
نگارینه بزرگترین تولید کننده تقویم حصیری، تقویم حصیری آیه ، تقویم حصیری مذهبی، تقویم حصیری، تقویم حصیری هخامنشی ، تقویم حصیری وان یکاد، تقویم حصیری آیت الکرسی

تقویم حصیری واین یکاد کد 101

تقویم حصیری 97 تقویم حصیری 98 کد 101 وان یکاد کد 101

تقویم حصیری وان یکاد کد 102

تقویم حصیری 97 تقویم حصیری 98 کد 102 وان یکاد کد 102

تقویم حصیری واین یکاد کد 103

تقویم حصیری 97 تقویم حصیری 98 وان یکاد کد 103

تقویم حصیری وان یکاد کد 104

تقویم حصیری 97 تقویم حصیری 98 وان یکاد کد 104

تقویم حصیری چهارقل - کد 105

تقویم حصیری 97 تقویم حصیری 98 چهارقل کد 105

تقویم حصیری چهارقل - کد 106

قویم حصیری 97 تقویم حصیری 98 چهارقل کد 106

تقویم حصیری چهارقل - کد 107

تقویم حصیری 97 تقویم حصیری 98 کد 107 طرح چهارقل.jpg

تقویم حصیری آیت الکرسی کد 108

تقویم حصیری 97 تقویم حصیری 98 کد 108 طرح آیت الکرسی

تقویم حصیری هخامنشی - کد 109

تقویم حصیری 97 تقویم حصیری 98 کد 109 طرح هخامنشی

تقویم حصیری تخت جمشید - کد 110

تقویم حصیری 97 تقویم حصیری 98 کد 110 طرح هخامنشی

تقویم حصیری طرح گل - کد 111

تقویم حصیری 97 تقویم حصیری 98 کد 111 طرح گل

تقویم حصیری طرح گل - کد 112

تقویم حصیری 97 تقویم حصیری 98 کد 112 طرح گل
تقویم-حصیری-چینی-کد1010
تقویم-حصیری-چینی-کد1014
تقویم-حصیری-چینی-کد1005
تقویم-حصیری-چینی-کد1003

گروه نگارینه تولید کننده انواع تقویم دیواری حصیری

تقویم حصیری چینی با بهترین کیفیت چاپی

تقویم حصیری دیواری، هدیه تبلیغاتی پرطرفدار

 تقویم حصیری یکی از پرطرفدارترین هدایای تبلیغاتی است زیرا تقویم حصیری  نه تنها یک هدیه تبلیغاتی ارزان است بلکه به علت کیفیت مطلوب ماندگاری  آن  مورد استفاده مخاطبین خاص خود قرار می گیرد. تقویم حصیری را می توان به طور یقین جزو هدایای تبلیغاتی پرطرفدار دانست که همچنان مورد استقبال مخاطبین متعددی قرار می گیرد. پس اگر در سال جدید به دنبال هدیه تبلیغاتی مقرون به صرفه هستید که تا پایان سال نزد مخاطبتان ماندگار باشد تقویم حصیری  را انتخاب کنید.

جایگذاری تبلیغ شما بر روی تقویم حصیری

 در قسمت میانی تقویم حصیری فضایی تعیین شده که جای تبلیغات شما می باشد تا متن تبلیغاتی مورد نظرتان بوسیله چاپ سیلک بر روی تقویم حصیری چاپ گردد . انتخاب و تعداد رنگ متن تبلیغاتی به نظر و سلیقه سفارش دهنده بستگی دارد. توصیه ما به مشتریان محترم جهت چاپ برروی تقویم حصیری استفاده از مطالب کوتاه با توضیحات مختصر می باشد زیرا شلوغی متن باعث کم شدن زیبایی کلی تقویم حصیری می شود.

عناوین طرح های تقویم حصیری

تقویم حصیری  طرح تخت جمشید

تقویم حصیری  طرح وان یکاد

تقویم حصیری  طرح چهارقل

تقویم حصیری  طرح طبیعت بیجان

تقویم حصیری  طرح گل

 

ارسال نظر